Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

TRƯNG BÀY SÁCH CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN MỚI NHẬP HỌC

THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN MỚI NHẬP HỌC

NGÀY HỘI SÁCH 21/4 /2019

NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2019 “SÁCH LÀ CON ĐƯỜNG DẪN BẠN ĐẾN THÀNH CÔNG”

Ngày Hội Văn hóa đọc 21/04/2019

Dù xã hội có phát triển đến đâu, các phương thức lưu giữ thông tin khác có thể phát triển nhưng việc lưu giữ sách và hiểu được tầm quan trọng của sách sẽ giúp cho xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ hơn. Đọc sách có chọn lọc và hiểu hết các giá trị trong cuốn sách đó sẽ giúp người đọc ngày càng phát triển được bản thân. Chính vì vậy, người trẻ mỗi ngày hãy cố...