Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Hỏi đáp lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

22/03/2013
 
Sự phát triển vẻ vang của dân tộc ta từ khi có Đảng và Bác Hồ kính yêu đến nay luôn gắn liền với những kỳ tích của các thế hệ thanh niên được vũ trang bằng lý tưởng cách mạng cao đẹp.
Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên nước ta là lịch sử của đội quân xung kích luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng; chiến đấu, hy sinh oanh liệt; lao động sáng tạo, kiên cường, góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước ta.

Quá khứ hào hùng của các thế hệ đi trước là truyền thống tốt đẹp hướng dẫn các thế hệ trẻ ngày nay đoàn kết phấn đấu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi vào tương lai, sánh vai các cường quốc năm châu như mong muốn thiết tha của Bác Hồ kính yêu.

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2012), nhằm góp phần tìm hiểu quá trình phấn đấu, đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đoàn và các phong trào thanh niên trong cả nước, thư viện Trường Cao đẳng Luơng Thực - Thực phẩm xin giới thiệu đến toàn thể bạn đọc cuốn sách "Hỏi đáp lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" của Nhà xuất bản Trẻ; cuốn sách gồm 139 câu hỏi được biên soạn trên cơ sở chọn lọc những sự kiện có ý nghĩa đã diễn ra trong các thời kỳ phát triển của Đoàn và phong trào thanh niên.
 
Mời các bạn tìm đọc!!
Các tin đã đưa ngày: