Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

26/09/2013
HƯỚNG DẪN TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
Nhằm giúp bạn đọc có thể tra cứu được CSDL của Thư viện trên phần mềm LIBOL6.0 để có thể tìm kiếm chính xác và nhanh chóng các thông tin về tài liệu có trong Thư viện trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực phẩm
Theo dòng sự kiện:

TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Bạn đọc đăng nhập vào WEB Cổng thông tin Thư viện (http://thuvien.cfi.edu.vn)

Để tìm kiếm thông tin trong CSDL của thư viện trường CĐ Lương thực – Thực phẩm, Bạn cần sử dụng mục liên kết Thư viện điện tử  (http://opac.thuvien.cfi.edu.vn)  trên góc trái màn hình trang Web cổng thông tin Thư viện. 

Sau đó chọn mục TRA CỨU phía trên:  Màn hình sẽ chuyển sang màn hình tìm kiếm chi tiết  với các hộp nhập thông tin có các tiêu đề như sau

 

Tìm đơn giản: tìm kiếm đơn giản với các yêu cầu nhập thông tin ngắn gọn. 

Tìm chi tiết: Tìm kiếm với các yêu cầu nhập thông tin chi tiết giúp khoanh vùng giới hạn các thông tin cần thiết.

Tìm nâng cao: sử dụng các toán tử  logic AND, OR, NOT… và các ký tự đặc biệt giúp cho việc tìm thông tin chính xác và đúng yêu cầu hơn – Dành cho các bạn có kinh nghiệm tìm kiếm thông tin.

Sử dụng ký tự "%" để giới hạn phạm vi cần tìm chính xác. Ví dụ:

- "%kế toán%": có chứa từ "kế toán" 

- "kế toán%": bắt đầu bằng từ "kế toán"

- "% kế toán ": kết thúc bằng từ " kế toán " 

- " kế toán ": chính xác là từ " kế toán " 

Nhan đề:  Nơi bạn đánh vào tên, tựa, nhan đề của tài liệu cần tìm

Tác giả: Họ tên tác giả cá nhân hoặc tác giả tập thể

Nhà xuất bản: nhập thông tin về nơi xuất bản, nhà xuất bản

Năm xuất bản: nhập thông tin về năm xuất bản, tái bản, ...

Sắp xếp theo: Tùy chọn dành cho bạn đọc muốn các kết quả được hiển thị theo thứ tự: Nhan đề chính hoặc Tác giả, Năm xuất bản, Nhà xuất bản, …

Hiển thị: Cho phép kết quả tìm kiếm được hiển thị theo các định dạng sau:

+ ISBD: Kết quả hiển thị chi tiết theo mô tả ISBD

+ Đơn giản: Kết quả sẽ chỉ hiển thị đơn giản các thông tin cần thiết để bạn đọc có thể tìm kiếm và mượn tài liệu

Giới hạn kết quả: Tùy chọn để giới hạn số lượng kết quả hiển thị trên màn hình máy tính.

è  Màn hình sẽ hiện ra kết quả : bạn đọc ghi lại các ĐKCB muốn mượn lại

Đăng ký cá biệt: Hiện nay là số Thư viện dùng để xác định vị trí của tài liệu.

Các kí hiệu bắt đầu bằng VV, VL ,TL thì bạn đọc có thể mượn về tại phòng mượn

Các kí hiệu bắt đầu bằng PD thì bạn đọc chỉ được đọc tại chỗ và hiện đang lưu ở phòng đọc

Lưu ý: Bạn đọc có thể xem SƠ ĐỒ TRA CỨU tại file đính kèm bên dưới

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: