Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Nhằm giúp bạn đọc có thể tra cứu được CSDL của Thư viện trên phần mềm LIBOL6.0 để có thể tìm kiếm chính xác và nhanh chóng các thông tin về tài liệu có trong Thư viện trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực phẩm

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

Hướng dẫn bạn đọc các bước để đăng ký tài khoản trên trang KHAI THÁC TRỰC TUYẾN

QUY TRÌNH TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN TRANG KHAI THÁC TRỰC TUYẾN THƯ VIỆN SỐ

Hướng dẫn bạn đọc các bước cơ bản để có thể thực hiện tra cứu, download các tài liệu được số hóa trên trang khai thác trực tuyến của Thư viện số