Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Tác giả: Nguyễn Trùng Khánh
Năm xuất bản: 2016
Tác giả: David Crystal
Nhà xuất bản: Cambridge
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 129
Những bài học về ngôn ngữ tiếng anh thông dụng, các bài thực hành, các câu hỏi và giải thích một số từ ngữ và ngữ pháp,
Tác giả: Malcolm mann
Nhà xuất bản: Macmillam
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 256
giải thích một số từ ngữ, ngữ pháp và các câu hỏi trả lời là chìa khóa cho các bạn học luyện thi tiếng anh B1.
Tác giả: Đào Huyên
Nhà xuất bản: Lao động - xã hội
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 48
Các loại thức ăn thông thường trong chăn nuôi, các nhóm thức ăn cung cấp chất đạm, nhóm thức ăn cung cấp sinh tố, chất khoáng, phụ phẩm. kỹ thuật nuôi giun quế, quy trình kỹ thuật nuôi giun, phương pháp xây dựng khẩu phần ăn cho lợn.
Tác giả: Lê Đức Ngoan ; Nguyễn Thị Hoa Lý ; Dư Thị THanh Hằng
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Nông Nghiệp Huế
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 135
Phân loại thức ăn, độc tố trong thức ăn, chất gây độc, phân loại chất độc lây nhiễm, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ độc, các chất độc có sãn trong thức ăn, độc tố nấm trong thức ăn. Thức ăn thô xanh và phụ phẩm NN, thức ăn hạt và phụ phẩm Chế biến..
Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 65
Tác giả: Phạm, Thị Huyền
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 250
Giới thiệu chung về marketing và quản tri marketing trong doanh nghiệp, qui trình xây dựng chiến lược marketing cho một doanh nghiệp. Phân tích môi trường marketing, hoạch định chiến lược, kiểm tra và đánh giá kết quả
Tác giả: Vũ Thanh phương
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 595
Tác giả: Hà Văn Khối
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 192
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 213
Trình bày nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin về các vấn đề: vai trò, sự ra đời và phát triển, các phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật, các cặp phạm trù cơ bản và những quy luật của chủ nghĩa duy vật. Một số vấn đề về lý luận nhận thức, xã hội và tự nhiên, các hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và đấu tranh giai cấp, nhà nước và cách mạng, ý thức xã hội, vấn đề con người trong triết học Mác. Đồng thời, giới thiệu một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
Tác giả: Trần Thị Minh Hương
Nhà xuất bản: Trường CĐ Lương Thực -Thực Phẩm
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 340
Chương 1. Khái quát về đảm bảo chất lượng thực phẩm Chương 2. Các chương trình tiên quyết trong chuỗi thực phẩm Chương 3. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn Chương 4. Các tiêu chuẩn về hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm Chương 5
Tác giả: ThS. Nguyễn Manh Khải
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 202
Sách dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng - Trung cấp Nông - Công nghiệp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân(chủ biên)
Nhà xuất bản: Trường CĐ Lương Thực -Thực Phẩm
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 40
Sản xuất nước dứa đóng hộp, sản xuất dứa rẻ quạt nước đường
Tác giả: GS.TS. Hà Văn Khối; Nguyễn Ân Niêm; PGS.TS. Đỗ Tất Túc
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 238
Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 196
Một số tính chất của vật liệu bán dẫn; Điốt P -N; Chuyển tiếp dị tinh thể và siêu mạn; Tranzito lưỡng cực;...