Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Giáo trình thức ăn gia súc (06/04/2016)
Tác giả: Lê Đức Ngoan ; Nguyễn Thị Hoa Lý ; Dư Thị THanh Hằng
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Nông Nghiệp Huế
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 135
Phân loại thức ăn, độc tố trong thức ăn, chất gây độc, phân loại chất độc lây nhiễm, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ độc, các chất độc có sãn trong thức ăn, độc tố nấm trong thức ăn. Thức ăn thô xanh và phụ phẩm NN, thức ăn hạt và phụ phẩm Chế biến..