Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Linh kiện bán dẫn và vi mạch (08/07/2013)
Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 196
Một số tính chất của vật liệu bán dẫn; Điốt P -N; Chuyển tiếp dị tinh thể và siêu mạn; Tranzito lưỡng cực;...