Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Bài thực hành sản xuất rau quả: Ngành: Công nghệ thực phẩm. Hệ: Cao đẳng - Trung cấp (23/09/2013)
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân(chủ biên)
Nhà xuất bản: Trường CĐ Lương Thực -Thực Phẩm
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 40
Sản xuất nước dứa đóng hộp, sản xuất dứa rẻ quạt nước đường