Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Giáo trình bảo quản nông sản (04/10/2013)
Tác giả: ThS. Nguyễn Manh Khải
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 202
Sách dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng - Trung cấp Nông - Công nghiệp thực phẩm