Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Giáo trình chế biến thủy hải sản (21/02/2013)
Tác giả: Phan Thị Thanh Quế
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 108