Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Tác giả: Trần Thị Minh Hương
Nhà xuất bản: Trường CĐ Lương Thực -Thực Phẩm
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 340
Chương 1. Khái quát về đảm bảo chất lượng thực phẩm Chương 2. Các chương trình tiên quyết trong chuỗi thực phẩm Chương 3. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn Chương 4. Các tiêu chuẩn về hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm Chương 5
Tác giả: ThS. Nguyễn Manh Khải
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 202
Sách dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng - Trung cấp Nông - Công nghiệp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân(chủ biên)
Nhà xuất bản: Trường CĐ Lương Thực -Thực Phẩm
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 40
Sản xuất nước dứa đóng hộp, sản xuất dứa rẻ quạt nước đường
Tác giả: GS.TS. Hà Văn Khối; Nguyễn Ân Niêm; PGS.TS. Đỗ Tất Túc
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 238
Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 196
Một số tính chất của vật liệu bán dẫn; Điốt P -N; Chuyển tiếp dị tinh thể và siêu mạn; Tranzito lưỡng cực;...
Tác giả: Hoàng Xuân Thành
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây Dựng
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 288
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hữu Bảo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây Dựng
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 110
Tác giả: Trần Nhật Tân; Đỗ Văn Thắng
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 278
Đồng hồ đo điện xoay chiều; Đồng hồ đo điện một chiều; Đồng hồ xách tay.
Tác giả: PGS.TS Đặng Văn Chuyết ( Chủ biên)
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 227
Giáo trình bao gồm: Tín hiệu Xung. Khóa điện tử. Mạch vi phân. Mạch phân tích. Mạch hạn chế và ghim điện áp. Mạch dao động xung. Các hệ đếm và mã. Các cổng logic cơ bản....
Tác giả: TS. Nguyễn Viết Nguyên
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 247
Cuốn sách bao gồm các phần: Các linh kiện điện tử thụ động. Chất bán dẫn điện và điốt bán dẫn. Tranzitor lưỡng cực (BJT). Các cấu kiện bán dẫn khác. Vi điện tử