Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học trong nông nghiệp (20/02/2013)
Tác giả: Lương Đức Phẩm
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 279
Giới thiệu các phân bón vi sinh vật, phân hữu cơ sinh học, các chế phẩm vi sinh bảo vệ, kích thích thực vật và các chế phẩm Protein, Axit Amin, chế phẩm Enzym, Probiotic dùng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản