Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Giáo trình công nghệ lên men (20/02/2013)
Tác giả: Lương, Đức Phẩm
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 250