Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm (20/02/2013)
Tác giả: Kiều, Hữu Ảnh
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 276