Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Tổng quan thư viện

30/11/2012
Tổng quan thư viện
Giới thiệu tổng quan thư viện

1/ Lịch sử hình thành

Thư viện Trường Cao Đẵng Lương Thực - Thực Phẩm được hình thành từ năm 1976 cho đến nay đã trải qua nhiều sự thay đổi và phát triển theo nhiều xu hướng mới nhắm tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ bạn đọc một cách có hiệu quả nhất

Từ cuối năm 2007 đề án  xây đựng thư viện đã hoàn  thành với tổng điện tích 517m2, thư viện được bố trí trên mặt bằng khá thuận lợi, thoáng mát, ngay trung tâm nhà trường  thuận tiện cho bạn đọc đến thư viên. Hiện nay, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Thư viện đã và đang được đầu tư phát triển với cơ sở vật chất hiện đại góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thay đổi phương pháp dạy và học, nâng cao nhận thức chủ động học tập và nghiên cứu của cán bộ và sinh viên..

2 /Chức năng nhiệm vụ:

2.1 / Chức năng

Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các tài liệu có trong thư viện.

Tổ chức quản lý, khai thác, lưu trữ, bổ sung và bảo quản các tài liệu như: sách, báo, tạp chí, … và cung cấp, phục vụ các loại tài liệu này cho đội ngũ các bộ viên chức, cán bộ giảng viên, sinh viên trong trường góp phần đắc lực trong việc giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

  2.2/  Nhiệm vụ

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường, thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo,  các chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường.

Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu;

 Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện.

 Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác Thư viện.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác

Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác...

3/ Nguồn tài nguyên

Tài liệu dạng giấy:

Sách: Trên 7845 nhan đề với hơn 26513 bản sách bản gồm: sách giáo trình,sách tham khảo, sách chuyên ngành các loại…

Đề tài thực tập cuối khóa: Trên 500 tài liệu

 Báo tạp chí

  Trên 100 nhan đề, bao gồm các loại báo hằng ngày và các  tạp chí  thuộc các chuyên ngành đào tạo của nhà trường.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: