Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Lịch phục vụ

Sáng: 7h00- 11h00 Chiều: 13h30 - 16h30

TRƯNG BÀY SÁCH CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN MỚI NHẬP HỌC

THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN MỚI NHẬP HỌC

NGÀY HỘI SÁCH 21/4 /2019

NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2019 “SÁCH LÀ CON ĐƯỜNG DẪN BẠN ĐẾN THÀNH CÔNG”

Ngày Hội Văn hóa đọc 21/04/2019

Dù xã hội có phát triển đến đâu, các phương thức lưu giữ thông tin khác có thể phát triển nhưng việc lưu giữ sách và hiểu được tầm quan trọng của sách sẽ giúp cho xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ hơ...

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Nhằm giúp bạn đọc có thể tra cứu được CSDL của Thư viện trên phần mềm LIBOL6.0 để có thể tìm kiếm chính xác và nhanh chóng các thông tin về tài liệu có trong Thư viện trường Cao Đẳng Lương Thực - Th...

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

Hướng dẫn bạn đọc các bước để đăng ký tài khoản trên trang KHAI THÁC TRỰC TUYẾN

QUY TRÌNH TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN TRANG KHAI THÁC TRỰC TUYẾN THƯ VIỆN SỐ

Hướng dẫn bạn đọc các bước cơ bản để có thể thực hiện tra cứu, download các tài liệu được số hóa trên trang khai thác trực tuyến của Thư viện số